Resultaten voor Gratuit

Gratuit
Nederlandse synoniemen van gratuit, ander woord voor gratuit.
Synoniemen van gratuit. Puzzelomschrijvingen van gratuit in het puzzelwoordenboek.: Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook.
Gratuit 6 definities Encyclo.
zonder reden, oorzaak, of een bewijs Voorbeeld: Het is geen gratuite bewering, die samenhang is al vele malen aangetoond. Voorbeeld: Hij verbaasde zich over het gratuite geweld in het computerspel. Gevonden op http//www.woorden.org/woord/gratuit.: Let op: Spelling van 1858 Fr, vrijwillig; don gratuit, eene vrijwillige gift of bijdrage.
gratuit vertaling Nederlands Engels.
Synoniemen van gratuit; ander woord voor gratuit synoniemen.net.
over deze site. grafische weergave willekeurig trefwoord. zoekspoor: occasie bedrukt zelfs reparatie voeg gratuit. als trefwoord met bijbehorende synoniemen.: makkelijk gezegd, ongefundeerd, ongegrond. als synoniem van een ander trefwoord.: gratuit, grondeloos, klakkeloos, onbillijk, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, vals. woordverbanden van gratuit grafisch weergegeven.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: gratuit. gratuit, gratuite 1 kosteloos, gratis: à titre gratuit gratis; entrée gratuite vrije toegang 2 belangeloos 3 ongegrond, ongemotiveerd: acte gratuit irrationele daad; violence gratuite zinloos geweld. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?
GRATUIT WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal.
gratuit 1495 uit vrijgevigheid verleend'/1496, 1519 tgov. betalend, 1718 in de bet. 2; zoo ook veroud. gratuit 1550 in de bet. gratuit 15de/16de e. in de bet. 1, zie D.W.B. Niet in Mnl. Uit vrije wil, onverplicht verleend; vrijwillig; zonder tegenprestatie.
gratuit vertaling Nederlands Nederlands.
gratuit Nederlands woordenboek Woorden.org.
Het is geen gratuite bewering, die samenhang is al vele malen aangetoond., Hij verbaasde zich over het gratuite geweld in het computerspel. 4 definities op Encyclo. Let op: Spelling van 1858 Fr, vrijwillig; don gratuit, eene vrijwillige gift of bijdrage.

Contacteer ons